Referentie

Onlangs heeft de praktijk een prachtige referentie mogen ontvangen. Ik deel deze graag met jullie.

Ervaring met medische schildertherapie
Enkele maanden geleden heb ik mijn schildertherapie bij Karin afgerond. Vóórdat ik iets op de website zette wilde ik eerst ervaren of het diepgaande gevoel van genezen te zijn wel zou beklijven. En dat doet het! Ontroerd, verbaasd en met een geluksgevoel geniet ik ervan dat ik eindelijk het roer van mijn leven zélf in handen heb gekregen.

Al in mijn eerste schildering constateerde Karin hoe ik het licht niet in mijn eigen innerlijke bron zocht. Het innerlijk van anderen, hun innerlijke opvattingen en verlangens waren mijn “lichtbronnen”. Karin zag dan ook “gereflecteerd licht” in mijn eerste werkstuk. Geen eigen, oorspronkelijk licht dus. Tja, als je altijd de lichtjes van anderen zoekt, volgt of wilt aansteken, dan verdwaal je wel! Natuurlijk raak je dan de weg kwijt!

Ik heb veel gehad aan allerlei soorten therapie, bewustwordingstrainingen, meditatie, vriendschap, mijn werk, medicatie, retraites, liefdes, gesprekken, lezen van studieboeken en romans, studeren, wandelen in de bergen en ga zo maar door. Ze hebben me veel gebracht. Sommige werkten als Step Stones die mij dichter naar mijzelf brachten. Door andere dwaalde ik juist verder van mijzelf af. Geen énkele therapie of medicatie heeft mij zó diep kunnen verbinden met eigen bron van licht. En dat niet alleen.

Middels haar therapie heeft Karin in mij een innerlijk proces teweeggebracht waardoor ik steeds beter in staat ben om mijzelf ook naar dit innerlijk licht te keren. Natuurlijk laat ik mij nog regelmatig verleiden om oude denkpatronen, opvattingen of verlangens van anderen te volgen. Maar dankzij het innerlijk gereedschap dat Karin mij in de therapie gegeven heeft, kan ik nu zélf mijn eigen lichtknop omdraaien en in mijn eigen lichtbron zien welke kleuren bij mij passen en welke kleuren ik in mijn leven wil/kan aanbrengen. Als ik de moed bij elkaar geraapt heb om die lichtknop om te draaien geeft dat een prachtig kleurenspectrum dat een gelukkig mens beschijnt!

Voor mij is de medische schildertherapie van Karin een wonderlijk wonder! Het heeft mijn leven een fundamentele gezonde wending gegeven. En dat op mijn 79e!!

Michèle