Magenta verschijnt meestal vroeg in de ochtend aan de hemel wanneer de zon nog niet op is. Alles komt tot een eenheid en verbinding en het vult alles.

Karmijn zien we vaak in de avond nadat de zon al onder is. Het brengt dan een laatste groet aan de dag. Karmijn draagt veel warmte in zich en laat ons thuis voelen.

Vermiljoen draagt een grote kracht tot verandering en transformatie in zich. Wanneer we vermiljoen in de ochtendhemel zien, zoals op deze foto, is er weersverandering op komst.

Wanneer oranje in de hemel verschijnt is de hele atmosfeer gevuld met een warme gloed. Het draagt zoveel enthousiasme in zich dat het zich alsmaar wil uitbreiden.

Geel als zichtbare schaduw van het licht verschijnt als een heldere stralende kleur.

Geelgroen verschijnt soms in de avondhemel. Het is zo dichtbij het licht dat het in kleine stukjes uit elkaar spat, ritmisch , speels en jong.

In viridaangroen is een volmaakt evenwicht tussen wat vóór en wat achter het licht is. Het is zo helder en transparant dat we deze kleur kunnen zien in lichtbundels, bergbeekjes, watervallen en in het omslaan van een golf.

Wanneer turkoois in de hemel verschijnt is de atmosfeer heel koud en helder met weinig vocht. Hier zien we turkoois verschijnen in een gletsjer. Het zuivere turkoois heeft transparantie, lichtkwaliteit en strcutuur.

Onze hemel is de hele dag gevuld met kobaltblauw. Het is onbereikbaar en brengt ons tot in de verte.

Indigo wolken dragen een enorme kracht. Iets onheilspellends is op komst.

Het violet daalt in geometrische beweging neer op de aarde. In het violet kun je rust en stilte ervaren.

De instrumenten van de therapie: licht, kleur en duisternis

Bij schildertherapie speelt het samenspel tussen licht, kleur en duisternis een centrale rol. Het zijn in feite de instrumenten  van de schildertherapie.

Licht en duisternis zijn onzichtbare krachten die zichtbaar worden door de kleuren die in de atmosfeer verschijnen. Je kunt hierbij denken aan een zonsopgang of zonsondergang. In het samenspel tussen licht en duisternis ontstaat een ruimte waarin de beweging als kleur te voorschijn komt. Je moet je voorstellen dat het licht zich een weg baant door de duisternis heen. Omdat de duisternis aangetrokken wordt door het licht, komt deze van alle kanten, vanuit alle richtingen naar het licht toe. Deze beweging wordt zichtbaar als kleur. Je kunt zeggen dat de kleuren erdoor voortgebracht worden.

In de schildertherapie kijken we naar hoe de krachten van licht, kleur en duisternis in de mens werken. Wanneer dit verstoord is, werken we toe naar het weer in harmonie brengen van het samenspel tussen licht, kleur en duisternis.

Hoe werkt het samenspel van licht, kleur en duisternis in de mens? 

Het licht
Wanneer we aan het licht denken, weten we dat het zich een weg baant door de duisternis heen en dat het op een bepaalde manier verschijnt waardoor het voor ons mogelijk wordt alles te zien.  In de mens heeft het licht een relatie met ons bewustzijn. Denk aan het spreekwoord: ‘Er gaat me een licht op’. Het licht heeft een richting en vindt een standpunt. In ons denken volgen we ook altijd een bepaalde richting en vinden we een standpunt. Het licht straalt naar buiten. Ook wij mensen stralen naar buiten toe iets uit. In de ontmoeting met andere mensen kunnen we dit waarnemen. Je neemt aan mensen waar of ze gesloten zijn of juist open. Je kunt zeggen dat het licht een relatie heeft met alles waar we ons bewust van zijn.

De duisternis
Duisternis heeft als eigenschap dat het ons omgeeft met warmte, waardoor we kunnen groeien, leven en ons ontwikkelen. Denk aan een zaadje dat, wanneer het omgeven wordt met warmte, kan ontkiemen.  Wanneer we als mens van top tot teen gevuld zijn met warmte dan voelen we ons goed, we kunnen dan goed aarden en staan stevig op de grond. Ook onze daadkracht, onze doelgerichtheid neemt toe wanneer we gevuld zijn met warmte. We weten ook dat onze ledematen soepeler zijn wanneer ze warm zijn en stijver worden  wanneer ze koud zijn.  Je kunt zeggen dat de duisternis een relatie heeft met alles waar we ons niet zo bewust van zijn.

De kleur
De hele dag door zijn we omgeven door de kleuren. Afhankelijk van de hoeveelheid licht en duisternis verschijnen er steeds weer andere kleuren. Zoals deze kleuren voortdurend in beweging zijn, brengen ze ons ook innerlijk in beweging. Denk bijvoorbeeld aan een zonsopgang of zonsondergang waar zich een prachtig kleurenspel ontvouwt. In de avond verschijnt er een prachtige warme gloed van kleuren vóór het licht, denk aan oranje, vermiljoen en karmijn. In de ochtend is een transparante magenta hemel zichtbaar die weer oplost. Daarna verschijnt het kobaltblauw aan de hemel. Zo verblijven we de gehele dag in een altijd beweeglijke kleurenruimte. In de mens ontmoeten het licht en de duisternis elkaar in het middengebied. In deze altijd bewegende ruimte werkt het ritmische systeem in onze ademhaling en circulatie. In deze ruimte zijn ook onze gevoelens voortdurend in beweging. Je kunt zeggen dat de kleur een relatie heeft met alles wat voortdurend in beweging is, onze ademhaling, de circulatie van o.a. ons bloed en onze gevoelens.

Samenvattend:
Je ziet dat de werking van licht, kleur en duisternis een verbinding heeft met allerlei aspecten van de mens. Je zult  daardoor kunnen begrijpen dat wanneer er in het samenspel van licht, kleur en duisternis verstoringen optreden, dat dit ons als mens zodanig uit het evenwicht kan brengen dat dit een weerslag heeft op onze gezondheid. Ons welbevinden wordt aangetast en er kan een ziekte optreden. In de schildertherapie werken we aan het herstellen van het harmonische samenspel van licht, kleur en duisternis.