Magenta verschijnt meestal vroeg in de ochtend aan de hemel wanneer de zon nog niet op is. Alles komt tot een eenheid en verbinding en het vult alles.

Karmijn zien we vaak in de avond nadat de zon al onder is. Het brengt dan een laatste groet aan de dag. Karmijn draagt veel warmte in zich en laat ons thuis voelen.

Vermiljoen draagt een grote kracht tot verandering en transformatie in zich. Wanneer we vermiljoen in de ochtendhemel zien, zoals op deze foto, is er weersverandering op komst.

Wanneer oranje in de hemel verschijnt is de hele atmosfeer gevuld met een warme gloed. Het draagt zoveel enthousiasme in zich dat het zich alsmaar wil uitbreiden.

Geel als zichtbare schaduw van het licht verschijnt als een heldere stralende kleur.

Geelgroen verschijnt soms in de avondhemel. Het is zo dichtbij het licht dat het in kleine stukjes uit elkaar spat, ritmisch , speels en jong.

In viridaangroen is een volmaakt evenwicht tussen wat vóór en wat achter het licht is. Het is zo helder en transparant dat we deze kleur kunnen zien in lichtbundels, bergbeekjes, watervallen en in het omslaan van een golf.

Wanneer turkoois in de hemel verschijnt is de atmosfeer heel koud en helder met weinig vocht. Hier zien we turkoois verschijnen in een gletsjer. Het zuivere turkoois heeft transparantie, lichtkwaliteit en strcutuur.

Onze hemel is de hele dag gevuld met kobaltblauw. Het is onbereikbaar en brengt ons tot in de verte.

Indigo wolken dragen een enorme kracht. Iets onheilspellends is op komst.

Het violet daalt in geometrische beweging neer op de aarde. In het violet kun je rust en stilte ervaren.

Het proces van de therapie

Ik werk veel samen met artsen en andere zorgverleners. Zij kunnen je doorverwijzen, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat je zelf contact opneemt met mij voor schildertherapie. Tijdens het eerste (vaak telefonische) gesprek, worden de klachten besproken en een eerste uitleg gegeven van welk therapiepad gevolgd kan worden.
De eerste zes keer worden de vrije beelden gemaakt; drie met houtskool en drie met aquarelverf. Dit noemen we de diagnostische beelden. Door middel van deze zes vrije beelden wordt naar buiten gebracht wat er aan de hand is. Het inzichtelijk maken van het probleem door middel van deze zes vrije beelden, werkt direct door; het proces van de therapie begint meteen.
Na deze zes keer, vindt er een gesprek plaats met de arts en worden de zes vrije beelden en het te volgen therapiepad besproken. Vervolgens vinden er acht therapiesessies plaats waarin stap voor stap toegewerkt wordt naar een gezond beeld.
Na de in totaal veertien sessies, schrijf ik een rapport wat ik, samen met de therapiebeelden, bespreek met de arts. Tijdens dit gesprek bekijken we of de therapie voldoende heeft gewerkt en/of er een eventueel vervolg wenselijk is. Soms besluiten we de therapie enkele maanden te laten rusten en daarna weer op te pakken. Vaak blijkt echter dat 14 therapiesessies voldoende zijn.
Zowel de vrije beelden als de therapeutische beelden, zoals deze gemaakt zijn tijdens de therapie, blijven in eigendom van de praktijk voor medische schildertherapie.