Workshop vermiljoen – enorme energie in beweging en verandering