Magenta verschijnt meestal vroeg in de ochtend aan de hemel wanneer de zon nog niet op is. Alles komt tot een eenheid en verbinding en het vult alles.

Karmijn zien we vaak in de avond nadat de zon al onder is. Het brengt dan een laatste groet aan de dag. Karmijn draagt veel warmte in zich en laat ons thuis voelen.

Vermiljoen draagt een grote kracht tot verandering en transformatie in zich. Wanneer we vermiljoen in de ochtendhemel zien, zoals op deze foto, is er weersverandering op komst.

Wanneer oranje in de hemel verschijnt is de hele atmosfeer gevuld met een warme gloed. Het draagt zoveel enthousiasme in zich dat het zich alsmaar wil uitbreiden.

Geel als zichtbare schaduw van het licht verschijnt als een heldere stralende kleur.

Geelgroen verschijnt soms in de avondhemel. Het is zo dichtbij het licht dat het in kleine stukjes uit elkaar spat, ritmisch , speels en jong.

In viridaangroen is een volmaakt evenwicht tussen wat vóór en wat achter het licht is. Het is zo helder en transparant dat we deze kleur kunnen zien in lichtbundels, bergbeekjes, watervallen en in het omslaan van een golf.

Wanneer turkoois in de hemel verschijnt is de atmosfeer heel koud en helder met weinig vocht. Hier zien we turkoois verschijnen in een gletsjer. Het zuivere turkoois heeft transparantie, lichtkwaliteit en strcutuur.

Onze hemel is de hele dag gevuld met kobaltblauw. Het is onbereikbaar en brengt ons tot in de verte.

Indigo wolken dragen een enorme kracht. Iets onheilspellends is op komst.

Het violet daalt in geometrische beweging neer op de aarde. In het violet kun je rust en stilte ervaren.

Vergoedingen & privacyverklaring

Vergoedingen

Individuele therapie
Schildertherapie wordt bij voorkeur individueel gegeven. Een traject bestaat uit 14 sessies.
Voor volwassenen duren deze sessies een uur, voor jongeren van 12 tot 18 jaar duurt een sessie drie kwartier en bij kinderen tot 12 jaar duurt een sessie een half uur.
Kosten per sessie van een uur: €70,-
Kosten per sessie van drie kwartier: €55,-
Kosten per sessie van een half uur: €40,-

De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed door de aanvullende zorgverzekering.

Groepsbehandeling
Daarnaast bied ik ook de mogelijkheid voor groepsbehandelingen in kleine groepjes, waarbij we werken aan de hand van een gezamenlijk thema of ziektebeeld. De groepsbehandeling bestaat uit 14 sessies. De kosten hiervoor bedragen  €45,- per persoon per sessie.

De groepsbehandeling wordt (gedeeltelijk) vergoed door de aanvullende zorgverzekering.

Cursussen en workshops
Ook organiseer ik diverse cursussen en workshops. De kosten hiervoor bedragen €30,- per persoon per dagdeel.

Aanvullende praktijkgegevens
Geregistreerd lid van NVKToag onder nummer: 905, aangesloten bij de  NVAZ
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17238434
BTW nummer: NL0941.97.258.B01
AGB-code Zorgverlener: 90-037937
AGB-code Praktijk: 90-(0)16533

Privacyverklaring
Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraars legt uw kunstzinnig therapeut een aantal persoonsgegevens van u vast. De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens
Er worden door de therapeut niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling, facturering en declaratie. Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en declaratie bij zorgverzekeraars uw naam, adres, woonplaats, BSN-nummer, geboortedatum en zorgverzekeringsnummer opgeslagen.

Bewaartermijn
Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden door de therapeut beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt. Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet eerst door de cliënt zijn goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

Wat zijn de rechten van de cliënt?
Als u wilt weten welke gegevens de kunstzinnig therapeut van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u de therapeut schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan. De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en om persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.

Klachten
De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.