Magenta verschijnt meestal vroeg in de ochtend aan de hemel wanneer de zon nog niet op is. Alles komt tot een eenheid en verbinding en het vult alles.

Karmijn zien we vaak in de avond nadat de zon al onder is. Het brengt dan een laatste groet aan de dag. Karmijn draagt veel warmte in zich en laat ons thuis voelen.

Vermiljoen draagt een grote kracht tot verandering en transformatie in zich. Wanneer we vermiljoen in de ochtendhemel zien, zoals op deze foto, is er weersverandering op komst.

Wanneer oranje in de hemel verschijnt is de hele atmosfeer gevuld met een warme gloed. Het draagt zoveel enthousiasme in zich dat het zich alsmaar wil uitbreiden.

Geel als zichtbare schaduw van het licht verschijnt als een heldere stralende kleur.

Geelgroen verschijnt soms in de avondhemel. Het is zo dichtbij het licht dat het in kleine stukjes uit elkaar spat, ritmisch , speels en jong.

In viridaangroen is een volmaakt evenwicht tussen wat vóór en wat achter het licht is. Het is zo helder en transparant dat we deze kleur kunnen zien in lichtbundels, bergbeekjes, watervallen en in het omslaan van een golf.

Wanneer turkoois in de hemel verschijnt is de atmosfeer heel koud en helder met weinig vocht. Hier zien we turkoois verschijnen in een gletsjer. Het zuivere turkoois heeft transparantie, lichtkwaliteit en strcutuur.

Onze hemel is de hele dag gevuld met kobaltblauw. Het is onbereikbaar en brengt ons tot in de verte.

Indigo wolken dragen een enorme kracht. Iets onheilspellends is op komst.

Het violet daalt in geometrische beweging neer op de aarde. In het violet kun je rust en stilte ervaren.

Begeleiding

Vanuit mijn achtergrond als maatschappelijk werkster bied ik ook begeleiding aan. Deze begeleiding kan ambulant aangeboden worden, dus bij de mensen thuis. Het kan gericht zijn op PGB-gerelateerde zorg, maar ook op ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen met grote veranderingen. Daarnaast word ik regelmatig gevraagd als mentor en help ik mensen bij voortgangsprocessen. Denk hierbij aan studiebegeleiding of ontwikkelingsvraagstukken.

Ambulante begeleiding
Hieronder valt PGB-gerelateerde zorg gericht op individuele- en groepsbegeleiding. De begeleiding richt zich op mensen die door een handicap of beperking belemmerd worden in hun dagelijkse leven, waardoor het voor hen moeilijk is om activiteiten zelfstandig te doen en problemen aan te pakken zonder professionele hulp. Het oefenen en nabespreken van situaties waarin problemen ervaren worden vormen onderdeel van de begeleiding en kunnen in de thuissituatie worden toegepast.

Ondersteunende begeleiding
Deze begeleidingsvorm is gericht op ondersteunende zorg na ingrijpende gebeurtenissen met grote veranderingen tot gevolg. Denk hierbij aan niet-aangeboren hersenletsel (NAH), posttraumatisch stressstoornis (PTSS), autisme, dementie (op jonge leeftijd) of een combinatie van verschillende (lichamelijke en psychische) beperkingen. De begeleiding richt zich op het zoveel mogelijk (terug)krijgen van de regie van het eigen leven, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Tijdens de begeleiding oefenen we verschillende situaties en bespreken we die na.

Studiebegeleiding
Studiebegeleiding is mogelijk voor diegene die in opleiding zijn en feedback willen op hun voortgangsproces of begeleiding willen bij andere ontwikkelingsvraagstukken.

Een veel gebruikt middel tijdens de begeleiding is sluierschilderen. Hierdoor worden mensen uitgedaagd om twee stappen vooruit te denken, ruimte te creëren, te ordenen en te focussen. Doordat ze zelf aan de slag gaan wordt de eigen ‘ik’ aangesproken en geactiveerd.

Deze activiteit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder SBI-code 88992.